Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Bảng giá đất Huyện Nhà Bè theo QĐ 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Huyện Nhà Bè theo QĐ 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận Thủ Đức theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận Thủ Đức  theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Huyện Hóc Môn theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Huyện Hóc Môn theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Huyện Củ Chi theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Huyện Củ Chi theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Huyện Cần Giờ theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Huyện Cần Giờ theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Huyện Bình Chánh theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Huyện Bình Chánh theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận Tân Bình theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận Tân Bình theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận Phú Nhuận theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận Phú Nhuận theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận Gò Vấp theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận Gò Vấp  theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận Bình Thạnh theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận Bình Thạnh theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 11 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 11 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 10 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 10 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 8 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 8 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 6 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 6 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 5 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 5 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 4 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 4 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 3 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 3 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 1 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Bảng giá đất Quận 1 theo Quyết Định 05 ngày 4.1.1995

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Bảng giá đất Huyện Củ Chi áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Huyện Củ Chi áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Huyện Nhà Bè áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Huyện Nhà Bè áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Huyện Hóc Môn áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Huyện Hóc Môn áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Huyện Cần Giờ áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Huyện Cần Giờ áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Huyện Bình Chánh áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Huyện Bình Chánh áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Gò Vấp áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Gò Vấp áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Phú Nhuận áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Phú Nhuận áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Thủ Đức áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Thủ Đức áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Bình Thạnh áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Bình Thạnh áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Bình Tân áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Bình Tân áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Tân Phú áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Tân Phú áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Tân Bình áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận Tân Bình áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 12 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 12 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 11 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 11 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 10 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 10 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 9 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 9 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 8 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 8 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 7 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 7 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 6 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 6 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 5 áp dụng từ năm 2015-2019

 Bảng giá đất Quận 5 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 4 áp dụng từ năm 2015-2019

 Bảng giá đất Quận 4 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 3 áp dụng từ năm 2015-2019

Bảng giá đất Quận 3 áp dụng từ năm 2015-2019